Tjenesteopplevelse

ESG er ikke bare noe du gjør, det er i alt du gjør

24. oktober 2023 Lesetid: 9 min

ESG-rammeverket (Environmental, Social and Governance) har blitt stadig viktigere i finansbransjen, ettersom investorer, kunder og forbrukere krever mer åpenhet og ansvarlighet fra selskapene når det gjelder deres miljø-, sosiale- og forretningsetiske påvirkning. ESG-kriterier brukes for eksempel til å hjelpe investorer med å ta velinformerte beslutninger som er i tråd med deres verdier og langsiktige mål.

Med økende krav til bærekraft er det tydelig at det å tilpasse forretningspraksis til bredere samfunnsmessige mål og verdier kan gi et konkurransefortrinn i inkassobransjen.

Å satse på bærekraft i inkassobransjen er ikke bare et spørsmål om etikk, men også smart forretningsmessig. Selskaper som følger ESG-prinsippene, vil sannsynligvis få et bedre omdømme, redusert regulatorisk risiko og et bedre forhold til klientene, sluttkunder og ansatte.

Ifølge Eddy Kjær, direktør for inkasso i Finans Norge, er samfunnsansvar blitt et av de mest diskuterte temaene på agendaen blant aktørene i bransjen. Som bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for finansnæringen i Norge representerer Finans Norge rundt 70 prosent av bedriftene på det lokale markedet.

Samfunnsansvar blitt et av de mest diskuterte temaene på agendaen blant aktørene i bransjen 

- Jeg tror at inkassobransjen historisk sett ikke har hatt et spesielt positivt omdømme i offentligheten, og det gjenstår fortsatt mye arbeid med å bygge opp bransjens omdømme når det gjelder etikk og ansvarlighet. Det er en av grunnene til at det for tiden legges desidert mest vekt på å utvikle praksis knyttet til samfunnsansvar, som er kjernen i virksomheten, sier Kjær.

 

Eddy-Kjær-1Eddy Kjær – Direktør for inkasso i Finans Norge.

Han legger til at dette fortsatt er et pågående arbeid, og at det er store variasjoner mellom norske selskaper når det gjelder hvordan de har klart å tilpasse forretningsmodellene sine til kravene for sosial bærekraft.

 

Høye forventninger til samfunnsansvaret

Finanssektoren, inkludert inkassobransjen, opererer allerede i et sterkt regulert og ansvarlig miljø der konkurransepresset fra kunder og kreditorer driver frem standarder for profesjonalitet og kvalitet som ofte inkluderer god ESG-praksis. Men selv om det å håndtere selskapets miljøpåvirkning og drive virksomheten i henhold til god virksomhetsstyring og effektiv risikostyring er viktige krav, er ikke reguleringen av samfunnsansvar like utviklet.

- Kravene til rapportering av samfunnsansvar er ikke like spesifikke, men de er i ferd med å bli mer standardiserte. I tillegg forventer samfunnet generelt at bedrifter tar en mer fremtredende rolle i samfunnsutviklingen. Det blir interessant å se om inkassoselskapene kan gjøre dette til et konkurransefortrinn, for ved å vise at de også tar samfunnsansvar, vil de sannsynligvis tiltrekke seg etiske investorer og kunder som ønsker å samarbeide med organisasjoner som deler deres verdier, påpeker Kjær.

Han minner om at inkassovirksomheten for det meste er basert på ganske enkle saker, der kundene betaler relativt små beløp etter å ha fått en påminnelse om gjelden. Det store spørsmålet er hvordan man kan unngå at de som befinner seg i en mer krevende og sårbar situasjon, blir unødvendig skadelidende.

- Det dreier seg om 5-10 prosent av kundene, som typisk befinner seg i utfordrende livssituasjoner eller kriser som kan føre til store økonomiske problemer. Selv om vi ikke kan være personlige rådgivere som sådan, gjør bransjen mye for å hjelpe kundene i deres økonomiske situasjon ved å lytte og tilby fleksible alternativer og løsninger, påpeker Kjær.

 

Bærekraft er integrert i alt vi gjør

Lowell publiserte i år sin andre årlige bærekraftrapport, som beskriver aktiviteter og fremgang i 2022. Selskapets misjon «Making credit work better for all» anerkjenner den bredere innvirkningen Lowell har på menneskers liv, utover forretningsaktivitetene. Ifølge Carol Ord, leder for bærekraft i Lowell, har bærekraft alltid vært en del av selskapets DNA, men selskapet har tidligere ikke kommunisert like mye om temaet eksternt.

Vi har ikke nødvendigvis skilt ut arbeidet vårt som ESG tidligere, fordi bærekraft er integrert i alt vi gjør 

- Vi har ikke nødvendigvis skilt ut arbeidet vårt som ESG tidligere, fordi bærekraft er integrert i alt vi gjør. De viktigste grunnene til at vi begynte å rapportere mer systematisk, var at vi så muligheten til å differensiere Lowell gjennom ESG-arbeidet vårt, og at kundene og investorene våre ønsket ytterligere forsikringer om at vi håndterer vår påvirkning på en etisk og sosialt ansvarlig måte. Dessuten er det å fremstå som en organisasjon med et sterkt sosialt formål en stadig viktigere faktor når vi skal tiltrekke oss og rekruttere nye ansatte, sier Ord.

Hun forteller at fokuset i utarbeidelsen av selskapets bærekraftstrategi lå på forretningsprioriteringer og fremtidige ambisjoner, noe som hjalp til med å identifisere områder med størst påvirkning. Dette omfatter blant annet å tilby støtte, og individuelle løsninger for kundene, å holde høy etisk standard i alt vi gjør, og å sette mennesker først for å bygge et mer robust økonomisk samfunn. Til grunn for alt dette ligger en sterk og effektiv virksomhet som i tillegg jobber for en verden med lavere karbonutslipp.

Carol Ord1-1Carol Ord – leder for bærekraft i Lowell.

- Jeg mener at særlig samfunnsansvaret vi innehar er kjernen i virksomheten vår. Det er også på dette området vi som selskap virkelig kan skille oss ut, for eksempel ved å levere innovative verktøy og tjenester som hjelper kundene med å forstå og håndtere økonomien sin bedre.

Gjør ESG-arbeidet relevant for virksomheten

Når det gjelder risikoen ved ikke å implementere ESG-praksis på riktig måte, understreker Ord at det kan skade selskapets merkevare og omdømme og gjøre det vanskeligere å tiltrekke seg både ansatte og nye investeringer. Selskapene bør også forberede seg i god tid på kommende endringer og strengere krav i lover og forskrifter, slik at de ikke sakker akterut i forhold til konkurrentene.

- Neste år trer for eksempel CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) i kraft for større selskaper. Direktivet omfatter ytterligere krav til rapportering om vesentlige temaer og utslipp i verdikjeden, samt en plan for klimaomstilling, forklarer Ord.

Hun mener at det viktigste å tenke på når man utvikler ESG, er å gjøre det relevant for virksomheten. Da blir det ikke ekstraarbeid, men handler om ting du allerede gjør.

- Når man tar en mer systematisk titt på bedriftens påvirkning, oppdager de fleste at de allerede jobber med mange ting knyttet til ESG, selv om de kanskje hevder at de ikke engang har begynt. Ved å foreta både en intern og en ekstern gjennomgang blir det lettere å forstå virksomheten og de tilhørende rammeverkene, standardene og beregningene. I hvert fall hos de selskapene jeg har snakket med, har dette som regel ført til den hyggelige oppdagelsen at de har et mye bedre utgangspunkt enn de først antok, avslutter Ord.

 

 

Lowell Norge

Lowell Norge

Lowell Norge er en del av Lowellgruppen og blant Europas største aktører innen kreditthåndtering. Vi tilbyr helhetsløsninger og tjenester innen kreditthåndtering til store så vel som mindre bedrifter. Våre tjenester omfatter alt fra fakturering, betalingstjenester, inkassotjenester, kjøp av fordringer og omfattende analysetjenester.

Tjenesteopplevelse