Tjenesteopplevelse

Våg å snakke om gjeldsutfordringer

30. august 2023 Lesetid: 9 min

Gjeldsutfordringer kan ha stor innvirkning på en persons mentale helse og velvære. Å snakke mer åpent om dette kan bidra til å fjerne stigmaet rundt problemet. Mer åpenhet rundt problematisk gjeld kan gjøre veien til en løsning enklere, og bidra til å fjerne dette stigmaet.

Ifølge Beatrice Widmark, Adferdsvitenskapelig rådgiver i innovasjons- og konsulentselskapet Whateverland, er skamfølelsen knyttet til gjeldsutfordringer forårsaket av fordommer.

-Vi har ofte en tendens til å tenke at gjeldsatte mennesker på en eller annen måte har mislyktes, mangler selvkontroll og har dårlige økonomistyringsevner. Selv om det er mange ytre faktorer som kan føre til at noen får problemer med gjeld, som for eksempel arbeidsledighet, skilsmisse og sykdom.

Bekymringer rundt gjeld kan føre til stress, angst og depresjon, spesielt når tankene holdes for en selv og ikke diskuteres med venner eller familie. Skamfølelsen kan gjøre det ubehagelig å ta opp temaet og hindre oss i å søke hjelp og lete etter løsninger.

– Alle mennesker kan havne i en gjeldsfelle på grunn av ting som er utenfor deres kontroll. Spesielt nå som vi står midt i en levekostnadskrise hvor mange sliter med å få endene til å møtes. Generelt er penger og personlig økonomi et veldig emosjonelt tema som vi ikke føler oss komfortable med å snakke om. Særlig gjeld er et tabubelagt tema i samfunnet, sier Widmark.

 

Beatrrice Widemark V3Ifølge Beatrice Widemark er det viktig å fortsette å ha mål og drømmer som vil motivere deg til å betale ned gjelden.

Sårbare grupper i faresonen
Widmark viser til studier hvor folk beskriver at de føler seg mye bedre etter at de har begynt å snakke om gjelden sin med sine nærmeste. Å møte andre mennesker i samme situasjon og innse at du ikke er alene kan også lindre gjeldsrelatert stress.

– Vår økonomiske velvære – det vil si følelsen av trygghet og kontroll over privatøkonomien vår er dårlig når vi er stresset over privatøkonomien. Selv noen med en relativt lav gjeld kan oppleve stress hvis de ikke føler at de har kontroll over økonomien sin. Så det kan påvirke alle inntektsnivåer og mennesker i ulike livsfaser også, påpeker Widmark.

Tatt i betraktning at ulike aldersgrupper får gjeldsutfordringer, ser Widmark at spesielt unge mennesker er i faresonen, mye fordi det er enkelt å få forbrukslån på nett og å utsette betalinger ved kjøp. Dette synet deles av Marit Olsen, finansiell rådgiver i Lowell i Norge. Hun har vært vitne til virkningene av fenomenet, og er bekymret for nivået på finansiell kunnskap blant unge.

Når yngre mennesker ringer oss, kan jeg bruke ganske mye tid på å forklare hvordan gjeld og renter fungerer.

– Det er en merkbar mangel på forståelse av grunnleggende økonomiske begreper. Når yngre mennesker ringer oss, kan jeg bruke mye tid på å forklare hvordan gjeld og renter fungerer. Noen er virkelig overrasket over hvordan gjeldsbeløpet har økt selv om hovedkravet i utgangspunktet var lavere, sier Olsen.

Hun har også sett en klar økning i tilfeller der folk tar kontakt fordi økonomien blir dårligere på grunn av den vanskelige økonomiske situasjonen og levekostnadskrisen. Stigende strømregninger, matutgifter og renter har rammet hardest de som allerede er i en trang økonomisk situasjon, men også personer som aldri før har forholdt seg til et inkassoselskap.

 

Marit Olsen 1Mange kunder innrømmer at de først var redde for å kontakte oss, men føler seg bedre etter å ha snakket med noen og fått råd i en krevende situasjon, sier Marit Olsen.

Tør å be om hjelp
Etter å ha jobbet i helsesektoren i nesten 30 år før hun begynte i Lowell, sier Olsen at hun har førstehåndserfaring med hvordan gjeld og dårlig økonomi kan påvirke den psykiske helsen til et menneske. Dette kan i sin tur også føre til fysiske helseproblemer.

– Det er tilfeller der problemer med økonomien har avsluttet forholdet mellom par og påvirket foreldrenes evne til å ta vare på barna sine. Hvis det ikke tas grep for å takle gjelden – for eksempel ved å kontakte kreditor og se på om du eventuelt kan endre betalingsplanen – kan dette føre til en eskalerende gjeldssirkel, sier Olsen.

I møte med mennesker som er i en følelsesmessig tilstand preget av stress og depresjon på grunn av sin gjeldssituasjon, sier Olsen at det viktigste er å være en god lytter, imøtekommende, forståelsesfull og empatisk.

– Mange kunder innrømmer at de først var redde for å kontakte oss, men føler seg bedre etter å ha snakket med noen og fått råd i en krevende situasjon. Som rådgiver, ektefelle og mor er det ikke vanskelig å møte mennesker med medfølelse. Jeg takker ofte kunder for at de har tatt steget til å kontakte oss, og oppfordrer alle med gjelds- og psykiske problemer til å be om hjelp – enten det er fra en av sine kjære, fastlege, kreditor eller bank. Det er aldri for sent å søke hjelp.

Om man våger å være åpen om problemene så er veien til en løsning også enklere å komme frem til. Jo tidligere i prosessen en person tar opp og jobber med å få løsninger på plass, jo større er sjansene for å lykkes med å komme tilbake til en normalisert og håndterbar privatøkonomisk situasjon. 

Forsøk å tenke fremover selv om det er lett å bli sittende fast i dagens situasjon. Det er viktig å fortsatt ha mål og drømmer som vil motivere deg til å betale ned gjelden din.

Ta grep og del erfaringer
Hvordan bør man begynne å løse en gjeldssituasjon som forårsaker psykiske helseproblemer? Olsen sier at det viktigste er å ikke fornekte eller skjule gjelden. Følelser av skam kan føre til at folk slutter å åpne brev og e-poster, noe som forverrer situasjonen.

Ifølge Beatrice Widmark bør man forsøke å unngå panikk og prøve å holde seg rolig og analysere situasjonen: hva slags gjeld har du, og hvilke skal du prioritere og begynne å betale først?

En av de største risikoene er at folk blir litt lammet og ikke vet hvor de skal begynne. De kan føle at situasjonen deres er håpløs, og utsetter tiltak som kan løse problemet. Mange er redde for å søke hjelp og vet ikke at det vanligvis finnes ulike alternativer for å forhandle om tilbakebetaling av gjeld.

-Det finnes mye profesjonell hjelp og både praktiske råd og støtte tilgjengelig, sier Widmark, og legger til at det naturligvis er lurt å være proaktiv for å skape et sikkerhetsnett og en økonomisk buffer for akutte situasjoner allerede før de blir verre.

– En annen ting er å forsøke å tenke fremover selv om det er lett å bli sittende fast i dagens situasjon. Det er viktig å fortsatt ha mål og drømmer som vil motivere deg til å betale ned gjelden din, bemerker Widmark.

Med tanke på hvordan man kan fjerne det negative stigmaet knyttet til gjeld, håper Widmark at det å diskutere økonomisk helse og velvære vil gå samme vei som offentlige diskusjoner om psykisk helse generelt. Offentlige personer er nødvendig for å ta ledelsen og dele sine erfaringer åpent.

– I det minste her i Sverige har det vært et ganske raskt skifte det siste tiåret i hvordan for eksempel kjendiser har åpnet opp om deres angst og depresjon noe som delvis er med på å normalisere temaet. Gjeld og økonomiske vanskeligheter er blitt mer synlig spesielt etter pandemien og levekostnadskrisen, så det er nå et klart momentum for å fortsette å diskutere saken, avslutter Widmark.

 

 

Lowell Norge

Lowell Norge

Lowell Norge er en del av Lowellgruppen og blant Europas største aktører innen kreditthåndtering. Vi tilbyr helhetsløsninger og tjenester innen kreditthåndtering til store så vel som mindre bedrifter. Våre tjenester omfatter alt fra fakturering, betalingstjenester, inkassotjenester, kjøp av fordringer og omfattende analysetjenester.

Tjenesteopplevelse