Tjenesteopplevelse

Samlet til frokost for å finne nøkkelen til suksess!

13. november 2023 Lesetid: 8 min

Data og samarbeid kan være nøkkelen til innovasjon, konkurransefortrinn og vekst. Lowell-dagen ga innsikt og inspirasjon, og noe av dette kan du få med deg selv om du ikke var der.

Lowell-dagen 2022 ble avholdt i toppetasjen på Munch-museet 9. november. Lowells kunder og samarbeidspartnere var samlet til en formiddag med inspirerende foredrag. 

Direktør for datatransformasjon i DNB, Ine Oftedahl fortalte om hvordan banken benytter data til å analysere forbrukervaner, og Innovasjonsdirektør i Sopra Steria Tobias Studer Andersson snakket om viktigheten av partnerskap og innovasjon.

Arrangementet fikk svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne (*)! Om du ikke var der kan du likevel få med deg foredragene, se lenker lenger ned på denne siden.

 

Hvordan bruker du gullet?

Ine Oftedahl fortalte om viktigheten av å strukturere data slik at informasjonen som trekkes ut og formidles gir nyttig og meningsfull innsikt. Hun beskrev dette som å foredle gullet. 

I foredraget poengterer Oftedal at data i seg selv er ikke interessant:

— Vi må finne, raffinere og strukturere den. Først da sitter man igjen med innsikten som gir muligheten til å ta temperaturen på norsk økonomi basert på kundenes kortbruk.

"Vi må finne, raffinere og strukturere den [dataen]. Først da sitter man igjen med innsikten som gir muligheten til å ta temperaturen på norsk økonomi basert på kundenes kortbruk."

Ine Oftedal

Kan riktig samarbeidspartner trekke deg i retningen du ønsker?

Innsamling og analyse av data kan være nøkkelen til innovasjon, konkurransefortrinn og vekst. Mange av de mest fremgangsrike selskapene i verden i dag har kommet nettopp dit fordi de er gode på å samle og analysere data om virksomheten sin. I tillegg er de gode på å bruke «gullet» for å effektivisere måten de driver på, eller forbedre sine egne produkter og tjenester.

I Tobias Studer Anderssons foredrag fikk vi bekreftet at også samarbeid er nøkkelen til suksess. Innovasjonsdirektøren i Sopra Steria viste at det ofte er et gap mellom utviklingen i samfunnet og utviklingstakten til bedrifter.

— Man må tørre å se utover bedriftens grenser for å finne de riktige samarbeidspartnerne som skal drive selskapet i den retningen man ønsker. Dette kan være mer kostnadseffektivt og gi raskere «time to market». For at man skal ha en kultur for utvikling, så kan man imidlertid ikke lene seg på en adskilt gruppe som skal «innovere», fremholdt Andersson i foredraget.

Han fortalte også at det kan være smertefullt å utfordre status quo, men at det er viktig for å ikke sakke akterut i utviklingen.

 — En sterk kultur for utvikling og innovasjon må forankres i ledelsen selv om det for mange ledere og organisasjoner ofte kjennes enklere å drive som man alltid har gjort.

 

"En sterk kultur for utvikling og innovasjon må forankres i ledelsen selv om det for mange ledere og organisasjoner ofte kjennes enklere å drive som man alltid har gjort."

Tobias S. Andersson

— I Lowell ser vi også verdien av samarbeid og å se utover for å finne de beste samarbeidspartnerne, sier Kay Wågbø, salgsdirektør i Lowell Norge.

— For eksempel var det en stor milepæl i sin tid da vi introduserte Vipps som betalingsmulighet i påminnelsene vi sender ut. Her fikk vi nytte av at en annen stor aktør hadde skapt en sømløs betalingsmetode. Ved å knytte oss til dem, forbedret vi også kundereisen til våre egne sluttkunder.


Kan data og samarbeid gi bedre kredittbeslutninger?

Lowell bruker gullet fra datainnsamling og samarbeidet med oppdragsgiverne våre til hele tiden å forbedre og utvikle oss. Klientene våre benytter en rekke forskjellige IT-systemer og noen bruker den nyeste plattformteknologien, mens andre har eldre versjoner. Hver klientintegrasjon har dermed sine egne utfordringer, og med flere tusen klienter jobber vi kontinuerlig med å å effektivisere kundeintegrasjonene.

Lowell har som mål å være i forkant av disse integrasjonsutfordringene og løse dem. Dataene våre viser trender i kundenes betalingsevne og utviklingen av gjeld. Vi er stadig på jakt etter ny teknologi som kan gi oss forbedret automatisering, økt effektivitet i forretningsprosesser og kostnadsbesparelser. Samtidig er det viktig å lete etter måter å redusere risiko på gjennom nye løsninger for både samarbeidspartnere og sluttkunder. Dette er særlig viktig nå når vi står i en krevende tid hvor det er avgjørende med tett dialog både med oppdragsgivere og sluttkunder for å forstå deres behov og ønsker.

 

Gikk du glipp av Lowell-dagen, eller vil du se foredragene en gang til? Her kan du se opptak:


 

*) Vi gjorde en undersøkelse blant deltakerne på Lowell dagen i etterkant, og samtlige av de som svarte ga arrangementet som helhet full score på en skala fra 1-5. 

Både det faglige og rammene rundt ble godt mottatt. En av deltakerne sa det slik:

“Det faglige innholdet var spennende og relevant, men også det og sette ansikt på de man jobber sammen med. Gir rom for å prate litt om perspektiver og hvordan man kan samarbeide bedre.”

Lowell Norge

Lowell Norge

Lowell Norge er en del av Lowellgruppen og blant Europas største aktører innen kreditthåndtering. Vi tilbyr helhetsløsninger og tjenester innen kreditthåndtering til store så vel som mindre bedrifter. Våre tjenester omfatter alt fra fakturering, betalingstjenester, inkassotjenester, kjøp av fordringer og omfattende analysetjenester.

Tjenesteopplevelse