Lowell Focus Norge | Tjenesteopplevelse

Samlet til frokost for å finne nøkkelen til suksess!

Data og samarbeid kan være nøkkelen til innovasjon, konkurransefortrinn og vekst. Lowell-dagen ga innsikt og inspirasjon!
Les mer

Derfor bør du bruke kompetanse som konkurransefortrinn

Prioritering av kompetanseutvikling er avgjørende for virksomheter i dagens konkurranseutsatte marked. Les mer om hvordan Lowell investerer i ansattes læring og utvikling for å møte morgendagens krav og oppnå gode resultater.
Les mer

Nedgang i sikte for nordiske økonomier

Selv om inflasjonen og rentenivået holder seg på et høyt nivå, og pengepolitikken til og med kan fortsette å strammes inn, har de nordiske landene generelt vist stor motstandskraft. Vi har spurt økonomiske eksperter om deres markedsprognoser.
Les mer

Effektiv kommunikasjon setter kunden i sentrum

Effektiv kommunikasjon er nøkkelen til suksess for enhver virksomhet. Les mer om hvordan Lowell arbeider med å forbedre kundekommunikasjonen og sette kundene i sentrum for å skape bedre opplevelser og øke kundelojalitet.
Les mer

ESG er ikke bare noe du gjør, det er i alt du gjør

ESG-rammeverket (Environmental, Social and Governance) har blitt stadig viktigere i finansbransjen, ettersom investorer, kunder og forbrukere krever mer åpenhet og ansvarlighet fra selskapene når det gjelder deres miljø-, sosiale- og forretningsetiske påvirkning. ESG-kriterier brukes for eksempel til å hjelpe investorer med å ta velinformerte beslutninger som er i tråd med deres verdier og langsiktige mål.
Les mer

Våg å snakke om gjeldsutfordringer

Gjeldsutfordringer kan ha stor innvirkning på en persons mentale helse og velvære. Å snakke mer åpent om dette kan bidra til å fjerne stigmaet rundt problemet. Mer åpenhet rundt problematisk gjeld kan gjøre veien til en løsning enklere, og bidra til å fjerne dette stigmaet.
Les mer

4 myter om unges økonomiske ferdigheter

Mange unge mennesker i Norden trenger mer finansiell kunnskap, og alle ville ha nytte av mer åpenhet rundt penger og økonomi, sier Anu Raijas, finansiell rådgiver i Bank of Finland.
Les mer

Mobilbetalinger kan øke selskapets kontantstrøm

Digitalisering og bruk av smarttelefoner gjør mange ting enklere i hverdagen, også nedbetaling av gjeld. Det gir en bedre opplevelse for forbrukeren og styrker samtidig selskapers kontantstrøm.
Les mer

Digitalisering gir norske selskaper høy produktivitet

Graden av digitalisering og digital kunnskap er indikatorer på en bedrifts produktivitet. De skandinaviske landene er et forbilde innenfor området.
Les mer

Lowell lanserer selvbetjening av betalingsplaner

Lowells ambisjon er å levere en sømløs kundeopplevelse. Nå kan kundene sette opp én enkelt nedbetalingsplan for alle sakene som ligger hos Lowell.
Les mer

Artikler etter emne